Trwyddedau Cyffredinol

Chwilio

Cyngor Chwilio

Mae pob blwch chwilio yn cyflawni chwilio ‘yn cynnwys’, golyga hyn y gallwch deipio cyfeiriad rhannol neu enw gweithredwr a bydd y safle yn dychwelyd yr holl gofnodion sy’n cynnwys y gwerth yn unrhyw le o fewn y blwch.

Os byddwch yn llenwi mwy nac un blwch yna bydd yn chwilio am bob gwerth, e.e. os y teipiwch ‘caffi’ yn Gweithredu fel a ‘stryd fawr’ yn y Cyfeiriad yna dychwelir canlyniadau sy’n cynnwys caffi a stryd fawr.

Nid yw’r blychau yn sensitif i brif lythrennau.
Ni allwch ddefnyddio chwiliadau cerdyn gwyllt fel * neu %.